Matlab dla studentów

Pobierz dodatkowe informacje

Książka wprowadza czytelnika w świat Matlaba – świat nieograniczonych możliwości obliczeń inżynierskich i naukowych, tworzenia grafiki i prowadzenia symulacji układów dynamicznych. Jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla studentów studiów technicznych. Jednak korzystać z niej mogą również studenci studiów nietechnicznych, doktoranci, inżynierowie i pracownicy naukowi zainteresowani poznaniem tego środowiska obliczeniowego.