Internet dla każdego

Książka przeznaczona jest dla osób, które zaczynają korzystać z Internetu lub nie wiedzą o wielu czynnościach, w których może on im służyć. Przeznaczona jest dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych osób wchodzących w świat Internetu.

W książce dwa pierwsze rozdziały poświęcono narzędziom – połączeniu z siecią i programom, które pozwalają nam poruszać się w Internecie. Kolejne dwa rozdziały omawiają pocztę elektroniczną (e-mail) oraz najważniejsze usługi. Biorąc pod uwagę mnogość możliwości ilustracje działania oparto na kilku przykładach, starając się jednak nie reklamować określonych usług.. Przy praktycznym poradniku nie można uniknąć konkretnych przykładów, jednak celem tej książki nie jest wartościowanie usług, ich zalecanie lub odradzanie. Jeśli nie wszędzie się to powiodło – nie było to intencją autora. Rozdział piąty książki poświęcono zagadnieniom zagrożeń i bezpieczeństwa (oraz niebezpieczeństwa) Internetu.