Korekta fotografii w programie Gimp

Niniejsza publikacja prezentuje różnorodne sposoby korygowania obrazów cyfrowych. Na konkretnych przykładach zostały omówione następujące zagadnienia:

 • modyfikacja kolorystyki, kontrastu i ostrości,
 • obracanie przekrzywionego zdjęcia,
 • kadrowanie,
 • poprawa perspektywy nienaturalnie wydłużonych lub spłaszczonych obiektów,
 • usuwanie drobnych defektów,
 • naprawianie zniszczonych fotografii,
 • retusz twarzy i sylwetki.

  Dodatkowo przedstawione zostały wybrane artystyczne przekształcenia obrazów za pomocą filtrów, między innymi: puzzle, soczewka, przekształcenie w tkaninę, neon i mozaika.

  Pliki z rysunkami z książki (folder z grafiką w formacie zip)

  Pliki z rysunkami do zadań (folder z obrazami w formacie zip)